Közérdekű Információk

I. Cégadatok

Cégnév: Rendezés Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövid elnevezés: Rendezés Zrt. 

Székhely: 1138 Budapest, Tomori utca 34. – Madarász Irodapark II. épület 1. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-048288
Bejegyezte és nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25095931-1-41
Statisztikai számjel: 25095931-6499-114-01

Pénzforgalmi jelzőszám: 11712073-20003201-00000000 (OTP Bank Nyrt.)

II. Közérdekű adatok

II.1. Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank
II.2. A Hpt. 122.§ (4)-(5) bekezdései szerinti közzétételek

A Társaság a Hpt. 122.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közzéteszi az MNB N-FH-IB-22/2017. sz. határozatának rendelkező részét. Az MNB határozat értelmében a Társaság a kötelező adatbejelentési kötelezettségét hiányosan, nem megfelelően teljesítette, ezért az MNB bírságot szabott ki és kötelezte a Társaságot az adatszolgáltatási kötelezettségek jogszabályi előírásoknak megfelelő és határidőben történő teljesítésére.

II.2.1. Befolyásoló részesedéssel rendelkezők

 (Hpt. 122.§ (4) bekezdés szerint közzéteendő adatok) Befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonos(ok) neve, tulajdoni hányada és szavazati hányada

Név Tulajdoni hányad Szavazat hányad
Kontakt Mobil Fizetési Rendszerház Zrt.70%70%
Hatvani György30%30%
II.2.2. Tájékoztatás MNB határozatokról

(Hpt. 122.§ (4) és (5) bekezdés szerint az esetleges jogszabálysértés miatt a Társasággal szemben hozott MNB határozatokról)
A Társasággal szemben jelen pont szerinti közzétételi kötelezettséggel érintett határozat nem született.